Expo-net.cz

Průvodce českou legislativou pro oběh elektronických dokumentů

Téma elektronické formy dokumentu je jedním z hlavních témat diskutovaných odbornou veřejností. I státní správa postupně začíná preferovat elektronickou formu dokumentů před listinnou. Mimořádně důležitá je i připravovaná elektronická evidence tržeb, která se bude týkat široké podnikatelské veřejnosti.V kombinaci se stále sílícími trendy důkladných kontrol ze strany státních orgánů jak ve státní tak soukromé sféře vzniká potřeba se této problematice věnovat skutečně komplexně a profesionálně.

Účetní jednotky se obvykle domnívají, že tuto problematiku mají vyřešenu, bohužel řada z nich přistoupila  na zcela špatná řešení a postupy.

Konference E-dokument v praxi jako jedna z prvních akcí svého druhu v ČR nabízí podrobný rozbor této problematiky, a to za účasti spoluautora zákonů a prováděcích předpisů týkajících se životního cyklu e-dokumentů.


Datum:  4. listopadu  2014

Místo:  Konferenční centrum City, Na Strži 65/1702,
Praha 4

 

Přednášky ke stažení ZDE

 

Fotogalerie ZDE


Pro koho

Konference je svým zaměřením a obsahem určena zejména pro finanční ředitele, hlavní účetní, vedoucí pracovníky IT, pracovníky zodpovědné za přípravu a úpravu směrnic a metodických postupů, zadavatele veřejných výběrových řízení pro oblast týkající se systémů spisové služby, ERP či ECM/DMS.

 

Hlavní témata

  • zákon o účetnictví a zákon o DPH z pohledu životního cyklu dokumentů v informačních systémech
  • problematika konverze a podpisových záznamů v oblasti daňových dokladů a účetních záznamů
  • elektronická evidence tržeb
  • elektronická fakturace
  • specifika pro oblast e-governmentu
  • příklady metodických postupů a směrnic

 

Odborná konference „E-dokument v praxi„ přinese detailní informace ke správnému postupu účetních jednotek


     Konference E-dokument v praxi, která se koná 4.11.2014 v Konferenčním centru City v Praze 4 za účasti spoluautora novely zákona o účetnictví a zástupců Ministerstva financí, si klade za cíl seznámit zejména finanční ředitele, hlavní účetní a vedoucí IT pracovníky s rozsáhlou problematikou legislativního rámce pro elektronické dokumenty.
Elektronická fakturace je již rozšířena mezi soukromými společnostmi, ale s nástupem e-fakturace v rámci B2G nastane její velký rozmach. Při dodávkách do státní správy bude tato forma povinná a přinese všem dotčeným subjektům řadu nových povinností a organizačních změn.

I přes zmiňované dynamické rozšiřování elektronických dokumentů účetní jednotky často volí zcela špatná řešení a postupy, například „samovýtisk“ došlého daňového dokladu a předání k dalšímu zpracování. Tento postup není v souladu s existujícími daňovými předpisy a hrozí za něj vysoké finanční sankce. Podobná úskalí nalézáme např. v přístupech k tzv. podpisovým záznamům atd.

Komplexního seznámení s dopady právních předpisů a správnými metodickými postupy včetně konkrétních návodů a upozornění na úskalí se ujme Ing. Robert Piffl, spoluautor novely zákona o účetnictví, "technické" vyhlášky k zákonu o účetnictví, člena pracovní skupiny elektronizace účetnictví při MF, v letech 2011-2014 poradce náměstka ministra financí a Ing. Petr Kuchař, člen Mnohostranného národního fóra pro elektronickou fakturaci.

Pozvání na konferenci přijali i zástupci Ministerstva financí, kteří seznámí účastníky s hlavními body připravované elektronické evidenci tržeb. Na konferenci vystoupí Ing. Lukáš Kozák, poradce náměstkyně ministra financí Mgr. Simony Hornochové, Ing. Jiří Fridrich, ředitel odboru aplikačních systémů Finanční správy a Ing. Martin Šabo, vedoucí oddělení Elektronická evidence tržeb, regulace daňového poradenství a svodné agendy Ministerstva financí.

 


Partneři:

 

Další konference:

Cloud Computing Conference
11. listopadu 2014, Praha
www.cloudconference.cz
Copyright expo-net.cz 2009, Tvorba www stránek EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS