Expo-net.cz

Program konference

08:30 - 09:00   registrace účastníků

09:00 – 09:15    Úvod do problematiky

Úvod do problematiky  životního cyklu elektronického dokumentu, seznámení s kompletním přehledem právních předpisů týkající se dané problematiky a s vývojem české i evropské legislativy.

09:15 – 10:30    Elektronické účetnictví a související aspekty aneb co jste mohli přehlédnout v právních předpisech”

Spoluautor novel zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů Vás seznámí s filozofií zákona o účetnictví. Podrobně Vás provede ustanoveními těchto právních předpisů a vysvětlí zejména ustanovení zákona o účetnictví týkající se účetních záznamů a jejich životního cyklu při zpracování informačními systémy.

10:30 – 10:50    přestávka na kávu

10:50 – 11:50    Vše o daňových dokladech zejména v elektronické podobě a věcech souvisejících

Dopady zákona o DPH na životní cyklus elektronického daňového dokladu i jeho listinné podoby budou hlavní náplní tohoto příspěvku. Podrobně budou vysvětleny rozdíly mezi předpisy platnými do 1.1.2013 a po tomto datu. Budou probrány také pojmy auditní stopa a kontrolní mechanizmy, které nově zavedla novela zákona o DPH.

11:55 – 12:55     Komplexní pohled na e-fakturaci v širších souvislostech

Prezentace Vás provede současnými trendy v oblasti elektronické fakturace, předpokládaným vývojem v rámci EU a s průběhem zavádění tzv. povinné e-fakturace v rámci B2G se všemi souvisejícími dopady.

13:00 – 13:30     Praktické ukázky životního cyklu dokladů v elektronické podobě

Praktické ukázky životního cyklu dokladů v elektronické podobě včetně vysvětlení správných postupů - příklady daňových dokladů v elektronické podobě, účetních záznamů v elektronické podobě. Příspěvek Vás provede celým životním cyklem dokumentu od jeho vzniku či přijetí, zařazení do evidence, dalšího zpracování a úschovy, případně dlouhodobé archivace. V rámci praktických příkladů budou ukázky i možného propojení s ERP systémy. Ukázky budou pracovat s nejrozšířenějšími datovými formáty včetně formátu elektronické fakturace ISDOC.

13:30 – 14:15    oběd

14:15 – 14:45    Směrnice a metodické postupy pro práci s elektronickými dokumenty

Každá organizace by měla mít připraveny metodické postupy a povinné směrnice týkající se životního cyklu elektronických dokumentů, zejména pak daňových dokladů a účetních záznamů. Na příkladu metodických postupů a směrnic vzorové organizace budou vysvětlena pravidla pro jejich tvorbu, vč. podstatných náležitostí.

14:50 – 15:20     Elektronická evidence tržeb

Ministerstvo financí bude on-line kontrolovat tržby všech obchodníků a podnikatelů, kteří přijímají platby v hotovosti, kartou, stravenkami… Komplexní seznámení s problematikou odpovědnými pracovníky z ministerstva financí včetně aktuálních souvisejících informací.

15:30 – 16:30    Panelová diskuse

Panelová diskuze s předními odborníky na projednávanou problematiku a zapojením účastníků konference


Partneři:

 

Další konference:

Cloud Computing Conference
11. listopadu 2014, Praha
www.cloudconference.cz
Copyright expo-net.cz 2009, Tvorba www stránek EKdesign.cz, Redakční systém Merlin CMS